info@heywonen.nl / 06-2040 34 98

Hey Wonen op de Heijplaat, Rotterdam

Anders bouwen met Maskerade

 

Verantwoording

Maskerade-image-DriehoekMooie, flexibele, duurzame gebouwen hebben naast het herwaarderen van de bestaande voorraad nog een toekomst. Kwaliteit en geen kwantiteit meer. Luisteren naar de gebruiker van nu en flexibiliteit voor ander gebruik later. Het credo voor de toekomst. Deze uitgangspunten betekenen dat er anders moet worden gebouwd ofwel dat gebouwen anders moeten worden ontworpen. De architectuur, gevels en daken, moeten recht doen aan de ruimtelijke context en aan de menselijke maat. De openbare ruimte moet kwaliteit hebben. De gebruiksruimte in woningen, schoollokalen, kantoren en andere werkruimten moeten vooral flexibel zijn.

 

Maskerade® is een bouwmethode, die bovenstaande kwaliteit wil en kan bieden. Het is industrieel geprefabriceerd uit duurzame grondstoffen, opgebouwd uit constructieve modules van 7,5 meter met veel vrijheid. De beginselen van de trias energetica en de volledige vrijheid in architectuur maken de Maskerade® bouwmethode uniek.

Maskerade® gaat uit van een strikte scheiding tussen Casco en Afbouw. Het Casco biedt daarbij de esthetische, constructieve en technische basis. Hierop kunnen diverse afbouwopties zoals indeling, installaties en afwerking naadloos aan kunnen sluiten.
De scheiding tussen Casco en Afbouw verlengt de levensvatbaarheid van een gebouw en biedt garanties voor exploitatie op de lange termijn.

Inmiddels zijn er twee scholen, twee kantoren, twee appartementen complexen en diverse grondgebonden woningen met de Maskerade® bouwmethode gerealiseerd.

Kortom Maskerade® is klaar voor de toekomst.

 

De Maskerade® bouwmethode

Maskerade-image-Vloer-elementDe fundering en het casco worden in deze bouwmethode industrieel geproduceerd dat wil zeggen dat zowel de fundering als de opbouw elementen in de fabriek worden gemaakt en op de bouwplaats worden geassembleerd. Gevolg is een zeer korte bouwtijd en een hoge kwaliteit! Vanaf de prefab fundering kan het casco module van 7,5 meter binnen één dag wind en waterdicht worden opgeleverd.

 

 

 

 

 

Maskerade-image-Flexvloer

Vrijheid in gebruik

De opbouw bestaat slecht uit drie soorten
houten basis elementen:>

  • Holle vloerplaten van 7,5×2,5 meter
  • Constructieve scheidingswanden en/ of kolommen tot een hoogte van 14 meter
  • Niet constructieve gevelelementen

Met deze drie basiselementen kan een eindeloze variatie aan gebouwtypen en plattegronden worden gerealiseerd. Alle vrijheid voor gebruik van nu, en ander gebruik later, is daarmee gegarandeerd.

Architectuur

Vrijheid in architectuur staat naast de vrijheid in gebruik centraal. De bouwmethode biedt volledige vrijheid van uitstraling van gevels en daken. Dit geldt zowel voor de plasticiteit als voor de materiaal- en kleurkeuze. Het exterieur van een Maskerade® gebouw moet altijd passen in zijn omgeving en een hoog aaibaarheids gehalte hebben, mensen moeten van gebouwen houden, alleen dan ontstaat een volledig duurzaam gebouw.

 

Van der breggen architecten
Rotterdam / Drachten september 2011

 

Voor meer informatie download de brochure “Anders bouwen met Maskarade” (PDF)